Kennis delen bevordert de kwaliteit in iedere procesfase

donderdag, 23 februari, 2017 - 12:39 Bert Geerts

Delen van kennis is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in onze huidige bouwwereld. Je kunt wel stellen dat het onmisbaar is als het gaat over het realiseren en borgen van kwaliteit.

Kennis delen bij het opstarten van een bouwproject

Aan de voorkant, al bij het ontwerp is het belangrijk dat de opdrachtgever duidelijk maakt wat zijn verwachting is. De architect neemt dit als vertrekpunt bij zijn ontwerp van het te realiseren project. Wanneer de aannemer bekend is, kan het vergaren van kennis beginnen. Professionele aanbieders worden aan tafel gevraagd om hun kennis te delen. Steeds vaker zien we dat een aannemer voor ketenpartners kiest, waardoor het ophalen van de juiste informatie en het benoemen van de knelpunten gezamenlijke opdrachten worden. Vanuit die kennis en ervaring kunnen we met z’n allen dan ook in de meeste gevallen de passende oplossing bieden. Op die manier is de gewenste kwaliteit die men verlangt eigenlijk al aan de tekentafel geborgd.

Kennis delen op productniveau

Wanneer de oplossingen met elkaar besproken zijn, dient de volgende stap zich aan. Het inzoomen op de voorgestelde producten. Nu wordt kennisdelen dus praten op productniveau’. De juiste productkeuze is belangrijk, maar de verwerking ervan bepaalt de kwaliteit. Zo nemen wij uitvoerende partijen zelf graag mee in de mogelijkheden door middel van een ‘toolbox’. Hierdoor is er veel meer duidelijkheid rond het verwerken van producten of totale concepten.

Gedurende het project rapporteren we de voortgang. We monitoren op gezette tijden de verwerking van onze producten en bespreken in-het-werk-ontstane nieuwe knelpunten.  We verminderen dus problemen in de uitvoering door kennis op tijd te (blijven) delen met elkaar. Zo borgen we de kwaliteit. Het resultaat van deze werkwijze is ook zichtbaar aan de financiële kant. De werkzaamheden gaan door, iedereen weet vooraf wat we afgesproken hebben, opleverpunten reduceren we samen tot bijna nul!

Kennis delen bevordert de kwaliteit

Als de houtskeletbouw-elementen geplaatst zijn (de producten zijn verwerkt) komen we in de laatste fase voor de afbouw. De totaal gerealiseerde kwaliteit wordt getoetst aan de hand van de eisen en voorwaarden die we bij aanvang hebben bepaald en besproken met elkaar. Deze toetsing gebeurt steeds vaker door "kwaliteitsborgers" die actief worden opgeleid. Door de nieuwe regels rondom ‘de wet kwaliteitsborging’ neemt dit alleen maar toe. Prestaties worden zo beter dan ooit gemonitord. En dat is goed nieuws voor opdrachtgever,  bewoner en  gebruikers.

Het borgen van kwaliteit sluit goed aan bij de interne kwaliteitsborging die wij intern al jaren doen. We hebben een eigen laboratorium waarin alle facetten rondom folie (zoals waterdichtheid, sterkte, UV bestendigheid, brandklasse) gecheckt worden. Of het nu onderdak-, wand- of façadefolie betreft. Partners waar we mee samenwerken zijn van harte welkom om mee te testen, dit vinden wij onderdeel van (keten) partner zijn.

Leverancier of partner?

Door in te zetten op het delen van kennis, ontstaat partnerschap. Wij ervaren dat we steeds vaker oplossingsgericht aan tafel zitten met onze opdrachtgevers. Door het centraal stellen van de oplossing, ontstaat er ook een juiste verhouding tussen kwaliteit en prijs. Accenten komen namelijk op de juiste plaatsen te liggen.

Onze ervaring is dat Conceptmatig bouwen de grootste voordelen geeft. Als een groep mensen met ieder een specialiteit om tafel kruipt en we met z’n allen verantwoording dragen tot het einde van zo’n project, zie je in extreme dat kennisdelen kwaliteit bevordert. Alles in het proces wordt hierdoor compacter, concreter en effectiever, waardoor we steeds vaker voor de opdrachtgever de complete gebouwenschil mogen, maar vooral ook kunnen realiseren.

Blijven werken zoals we in het verleden gedaan hebben is volgens ons dan ook niet de werkwijze van de toekomst. Klanten verwachten dat je hen meeneemt in de huidige eisen en hen helpt de juiste, deskundige keuzes te maken. Wij ervaren sterk dat onze werkwijze  van  “leverancier naar partner” meer brengt dan alleen verkoop. Op basis van partnerschap is het vertrouwen hoog en kan de opdrachtgever er op rekenen dat hij krijgt wat hij aan de voorkant heeft aangegeven!

Ik ben benieuwd hoe jij het ziet. Deel je graag je kennis in de verschillende fasen van het proces, of houd je het liever voor jezelf?